Linjalaskenta

Vakiolinjalaskennoilla voidaan nopeasti saada edustava kuva seudun pesimälinnustosta. Arviointi tapahtuu lintujen parhaaseen lauluaikaan varhain aamulla kesäkuussa. Laskenta tehdään noin kuusi kilometriä pitkällä linjalla ja vastaa pistereittilaskentaa, jossa lintuja havainnoidaan myös laskentapisteiden välisillä taipaleilla.

Vakiolinjojen laskenta käynnistyi osana Suomen kolmatta lintuatlasta 2006–2010. Linjojen verkosto kattaa 25 kilometrin välein koko Suomen.

Ohjeet

På svenska: Presentation av linjetaxeringen (pdf)

Linjalaskennan perusteita  

Laskennassa tarvitaan hyvä lintujen lajintuntemus, mukaan lukien laulu- ja varoitusäänet. Havainnot erotellaan pää- ja apusaralle sen mukaan, onko lintu alle vai yli 25 metrin etäisyydellä kulkulinjasta. Laskija kirjaa lisäksi linjan 50 m leveän pääsaran biotoopit, jolloin kertyy tärkeää tietoa lajien runsaudesta eri elinympäristöissä.

Linjalaskennoilla tutkitaan lintulajien tiheyksiä, parimääriä sekä pitkäaikaisia ja vuosittaisia kannanmuutoksia koko Suomessa sekä eri ympäristöissä eri puolilla maata. Suomessa on laskettu noin 10 000 linjaa viime 70 vuoden aikana. Minkään muun maan linnustosta ei ole kerätty vastaavaa pitkäaikaista kvantitatiivista tietopohjaa. Linjalaskentojen tärkeimmät tulokset ja alan kirjallisuus on selostettu lintuatlastietojen ohessa vuonna 1998 julkaistussa kirjassa ”Muuttuva pesimälinnusto” (Väisänen, R. A., Lammi, E. ja Koskimies, P.; Otava, Helsinki, 567s.).

Vakiolinjan varaaminen ja linjan havaintojen ilmoitus

Varataksesi vakiolinjan ja ilmoittaaksesi linjan havainnot:

  1. Rekisteröidy ja kirjaudu Suomen lajitietokeskuksen sivuilla: laji.fi (oikea ylänurkka).
  2. Kun olet kirjautunut, pääset katsomaan vakiolinjoja valitsemalla Tallenna havaintoja > Maalintujen linjalaskennat > Vakiolinjat ja ilmoittaminen. Voit tarkastella vakiolinjoja kartalta tai luettelosta.
  3. Valitse haluamasi vakiolinja ja pyydä pääsyä lomakkeelle. Käyttäjän tarvitsee pyytää pääsyä linjalaskentalomakkeelle vain ensimmäisellä kerralla, myöhemmin käyttäjä tunnistetaan linjalaskentatutkimuksen osallistujaksi.
  4. Kun pääsypyyntö on hyväksytty linnustonseurannassa, voit varata vapaita vakiolinjoja. Valitse linja > Varaa.
  5. Kartta ja maastolomake tulostetaan laskijoille linnustonseurannassa. Voit tarkastella karttaa ja maastolomaketta, mutta siihen voi tulla vielä muutoksia ennen toukokuun loppua.
  6. Varaamasi linjan kohdalle ilmestyvät painikkeet: “Ilmoita uusi laskenta tälle reitille” ja “Vapauta varaus”.
  7. Vapauta varaus viipymättä, jos et voikaan tehdä laskentaa. Joku muu voi laskea sen.
  8. Laskennan jälkeen valitse: “Ilmoita uusi laskenta tälle reitille”, jolloin siirryt ilmoituslomakkeelle.

Tarkempia ohjeita löydät ?-kuvakkeista lomakkeen kenttien vieressä sekä Ohjeet-kohdasta (vasen valikko).

Ilmoitathan laskentatulokset pian laskennan jälkeen. Jos tallennat tulokset verkossa, maastolomake tulee palauttaa postitse. Jos käytät paperilomakkeita tulosten palauttamiseen, ne toivotaan postitettavan heti laskennan jälkeen Linnustonseurantaan.

Alla olevan maastolomakkeen voi tulostaa muita linjalaskentoja kuin vakiolinjalaskentoja varten. Vakiolinjoille on olemassa eri lomakkeet, joissa on ajantasainen biotooppijako.

Kartan linjan suunnittelua varten saa tulostettua Karttapaikasta yksityistä käyttöä varten.

Mikäli olet aikeissa laskea useita vakiolinjoja ja sinulla on aikaisempaa linjalaskentakokemusta, voit kysyä mahdollista matka-avustusta Linnustonseurannasta.