Sahlbergia-lehti

Sahlbergia

Sahlbergian uusin numero

Sahlbergia on tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee selkärangattomia eläimiä käsitteleviä lyhyehköjä kirjoituksia. Lehdessä käsitellään mm. Suomen ja sen lähialueiden lajistoa (faunistiikkaa), lajien tunnistamista ja niiden elintapoja. Sahlbergissa voidaan julkaista myös selkärangattomiin eläimiin liittyviä uutisia ja katsauksia, kirja-arvosteluja, tiedusteluja ym.

Lehden pääasiallisina julkaisukielinä ovat suomi ja ruotsi. Myös englanninkielisiä kirjoituksia voidaan julkaista. Lehti ilmestyy noin kahtena numerona vuodessa.

ISSN

Sähköisessä muodossa julkaistavan Sahlbergian ISSN-numero on 2342-7582. Paperilla julkaistun lehden ISSN-numero oli 1237-3273.

Sahlbergia Supplement

Sahlbergia Supplement 2015 cover
Sahlbergia Supplement uusin numero: Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015.

Sahlbergia Supplement-nimellä on ajoittain julkaistu tavallista artikkelia laajempia kokonaisuuksia. Toistaiseksi ainoa PDF-aikakauden Sahlbergia Supplement-julkaisu on Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015.

Toimitus ja käsikirjoitukset

Sahlbergia ilmestyy sähköisenä PDF-lehtenä. Elektronista Sahlbergiaa julkaistaan Creative Commons -lisenssillä BY-NC-ND, joka tarkoittaa, että artikkeleita voi jakaa tai levittää eteenpäin vapaasti, mutta sisältöä ei saa muokata, eikä artikkeleita saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman erillistä lupaa kirjoittajilta.

Sahlbergian kirjoittajien ohjesivu.

Toimituksen osoite on Sahlbergia, c/o Jere Kahanpää, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto. Toimituksen sähköpostiosoite on sahlbergia-lehti ät helsinki.fi

  • Jere Kahanpää (päätoimittaja)
  • Heidi Viljanen (taitto)