Wollemia (Wollemia nobilis)

Världens mest sällsynta träd

År 1994 var tre män på en klättringstur i nationalparken Wollemi i den sydöstra delen av Australien. De sänkte sig ner i en kanjon som var täckt av regnskog, tog sig över iskalla träsk och klättrade upp och ner längs branta bergväggar. Då såg gruppledaren David Noble framför sig ett högt träd vars bark såg ut som bubblande choklad. Han tog med sig några blad och gruppen fortsatte sin resa.

Bladen glömdes i ryggsäcken för ett par dagar innan David Noble kom ihåg att visa dem för botanikern Jan Allen. De kom fram till att bladen hörde till ett av de två släkten i familjen Araucariaceae: antingen kaurisläktet eller brödgranssläktet. För en närmare identifiering av arten skulle de behöva undersöka en kotte från växten.

Det dröjde inte länge förrän en av nationalparkens anställda riskerade liv och lem genom att hänga ut från helikoptern och snappa åt sig en kotte från mysterieträdet. Inne i kotten fanns ett frö som inte passade in i något av araukariaväxternas släkten.

Det slutgiltiga svaret hittades i Sydneys botaniska trädgård: det var fråga om ett helt nytt släkte av araukariaväxter! Släktet fick namnet Wollemia efter nationalparken och arten namnet nobilis efter sin upptäckare David Noble. På svenska kallas arten wollemia eller wollemitall.

Men det är inte allt. Sensationen fick en fortsättning när det kom fram att wollemia är ett levande fossil! I fossilt material hittades ett 120 miljoner år gammalt prov som var exakt identiskt med wollemia.

Det hittades sammanlagt 46 wollemitallar i nationalparken Wollemi. De var i fara att förstöras i de katastrofala skogsbränderna i Australien åren 2019–2020, men lyckligtvis stoppades skogsbranden precis innan den nådde träden.

I dag växer wollemia i botaniska trädgårdar i olika delar av världen. Dessutom har wollemia börjat odlas för kommersiella ändamål. Det verkar alltså som om artens framtid för tillfället är säkrad.

Wollemia är ett levande fossil, dvs. en art som bevarats praktiskt taget oförändrad under flera miljoner års tid.
Det finns 46 wollemitallar i nationalparken Wollemi. Dessutom växer wollemia i botaniska trädgårdar i olika delar av världen och den odlas för kommersiella ändamål.
Wollemians stam. På äldre dagar blir barken mörkbrun och knölig.

Ge feedback om innehållet