Örummet

Arbete för att rädda utrotningshotade arter

I rummet finns många utrotningshotade arter som är märkta med röda skyltar. Många av de ursprungliga växtarterna som växer på öar är utrotningshotade till följd av mänskliga handlingar. De hotas av till exempel förstöring av livsmiljöerna, spridning av främmande arter och klimatförändringen.

Kajsaniemi botaniska trädgård deltar i skyddet av utrotningshotade växter genom att ge dem en trygg hamn utanför artens naturliga utbredningsområde. Botaniska trädgårdar utgör ett globalt skyddsnätverk som gör det möjligt att föröka växter och i bästa fall återplantera dem i naturen. På detta sätt har arten Abutilon pitcairnense, som tillhör klockmalvesläktet och som finns i örummet, räddats.

Bekanta dig med rummets växter:

I örummet växer endemiska arter från tropiska och subtropiska öar. Endemiska arter är arter som förekommer på ett begränsat område och som har utvecklats och anpassat sig till just det områdets förhållanden.
De resandes träd i mitten och Abutilon pitcairnense (med röd skylt) till höger.
Örummet
Örummet

Ge feedback on innehållet