Sääksiseuranta

Sääksiprojekti on hieno esimerkki rengastajien työstä luonnon hyväksi. Sääksikantojen maailmanlaajuinen romahdus tiedostettiin 1960-luvun lopussa. Vuonna 1971 Suomen rengastajat ottivat sääksen erityisseurannan kohteeksi, minkä jälkeen lähes kaikki Eläinmuseon tietoon tulleet sääksenpesät (arviolta 90 % pesinnöistä) on tarkastettu vuosittain. Vuonna 2022 tarkastettiin 1 980 pesää, joista todettiin asutuiksi 1 119.

Pesäpaikan tarkastuksen ja poikasten rengastuksen lisäksi rengastajat ovat tehneet havaintoja sääksien saalistusvesistä ja saaliskaloista. Aiemmin kerättiin talteen pesistä löytyneet kuoriutumattomat munat ja kuolleet poikaset myrkkyanalyysejä varten, mutta tällä hetkellä sulkia, kuoriutumattomia munia.

Jo sääksiprojektin alkuaikoina todettiin pesäpuiden puutteen olevan – ympäristömyrkkyjen ja vainon lisäksi – vakava uhka Suomen sääksikannalle. Ainoa keino yrittää torjua tätä tehometsätaloutemme aiheuttamaa uhkatekijää on tekopesien rakentaminen, johon sääksirengastajat ovatkin uhranneet runsaasti aikaa ja varojaan. Tällä hetkellä lähes puolet Suomen tunnetuista sääksipareista pesii tekopesässä. Tehokkaan tekopesien rakentamisen, muutonaikaisen vainon vähenemisen ja myrkkykuorman keventymisen vuoksi Suomen sääksikannan kehitys on ollut suotuisa: keskimääräinen pesimistulos on ollut hyvä ja kanta on vuosi vuodelta hieman voimistunut. Sääksiseurannan tuloksia julkaistaan vuosittain Linnut-vuosikirjassa (BirdLife Suomi).

Seurannassa mukana oleviin sääksen pesäpuihin on kiinnitetty rauhoitustaulu. Jos löydät sääksen pesäpuun, jossa ei ole rauhoitustaulua, lähetä viesti ja mahdollisimman tarkka tieto pesän sijainnista suoraan Luomuksen petolintuseurantaan.

Esitäytetyt sääksen pesäilmoituslomakkeesi löydät Lintuvaarasta. Lähetä myös ilmoitukset uusista sääksenpesistä Lintuvaaran kautta:
Lintuvaara > Kirjekyyhky > Sääksitutkimus > Ilmoita uusi pesä.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit tulostaa ja täyttää alla olevan pesäilmoituslomakkeen ja postittaa sen petolintuseurantaan. Huom: lomake ei sovellu tallennettavaksi ja lähetettäväksi liitetiedostona (tallennettu lomake on tyhjä).

Petolintuseurannan yhteystiedot:
petolintuseuranta@helsinki.fi  puh: 050 3182352