Norrlinia

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvi- ja sienitieteen yksikön julkaisusarja, jossa ilmestyy laajahkoja katsauksia ja tutkimuksia. Sarja on nimetty Johan Petter Norrlinin (1842–1917) kunniaksi. Hän toimi Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksessa vuodesta 1867 vuoteen 1903, aluksi assistenttina ja vuodesta 1879 alkaen kasvitieteen professorina. Norrlin oli kasvimaantieteen uranuurtaja Suomessa ja on tunnettu myös jäkäliä ja keltanoiden taksonomiaa käsittelevistä tutkimuksistaan (ks. Acta Forestalia Fennica 23, 1923).

Norrlinia 36 (2021) Larger fungi in eastern tropical Africa. A field guide

Norrlinia 35 (2020) Härmät, noet, ruosteet

Norrlinia 34 (2019) Suomen putkilokasvien luettelo

Norrlinia 33 (2018) Erämaita, sieniä ja ihmisiä

Norrlinia 32 (2017) Etäsuojelijan opas

Norrlinia 31 (2016) Suomen käävät

Norrlinia 30 (2016) Lichens of Finland

Norrlinia 29 (2015) Zambian mushrooms and mycology

Norrlinia 28 (2015) Suomen rupijäkälät

Norrlinia 27 (2014) Sienet ja metsien luontoarvot

Norrlinia 26 (2013) Satakunnan kasvit

Norrlinia 25 (2012) Suomen limasienet

Norllinia 24 (2011) Checklist of vascular plants of Kyrgyzstan

Norrlinia 23 (2011) Vihreä Afrikka – kasveja ja kasvillisuutta

Norrlinia 22 (2011) Limasienet

Norrlinia 21 (2011) Suomen jäkäläopas

Norrlinia 20 (2010) Aasian sydämessä – Retki Kirgisiaan kesällä 2009

Norrlinia 19 (2009) Aphyllophoroid fungi of Finland – Suomen kääväkkäiden ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus

Norrlinia 18 (2008) C. F. Stierwaldin ja C. Áemelaeuksen julkaisemattomia kasvitietoja 1700- ja 1800-luvuilta

Norrlinia 17 (2008) Catalogue of lichens and allied fungi of Murmansk Region, Russia

Norrlinia 16 (2007) Lichens and allied fungi of the Eastern Leningrad Region

Norrlinia 15 (2007) Freshwater Red Algae (Rhodophyta). Identification guide to European taxa, particularly to those in Finland

Norrlinia 14 (2006) The botanical journeys of A. K. Cajander and J. I. Lindroth to Karelia and Onega River in 1898 and 1899, with a list of their bryophyte and lichen collections

Norrlinia 13 (2005) Käävät – puiden sienet

Norrlinia 12 (2005) J. Julinin, K. H. Eberhardtin ja H. S. Zidbäckin julkaisemattomia kasvitietoja 1800-luvulta etenkin Oulusta ja muualta Pohjois-Suomesta

Norrlinia 11 (2005) Oulun kasvit – Piimäperältä Pilpasuolle

Norrlinia 10 (2003) Tanzanian mushrooms. Edible, harmful and other fungi

Norrlinia 9 (2002) Bibliographic catalogue of Hieracium and Pilosella names published by Finnish authors

Norrlinia 8 (2001) Polypores of Finland and adjacent Russia

Norrlinia 7 (1999) Threatened plants and lichens on the northwest shore of Lake Lagoda, Republic of Karelia, Russia

Norrlinia 6 (1997) Checklist of lichens and allied fungi of Finland

Norrlinia 5 (1994) Wartime studies on the flora in the Porajärvi – Paatene area, Russian Karelia by the late Jorma Soveri

Norrlinia 4 (1993) Kasvistomme muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja

Norrlinia 3 (1991) Översikt av Taraxacum-arterna i Enare Lappmark. Del I

Norrlinia 2 (1984) Proceedings of the VII meeting of the Committee for Mapping the Flora of Europe, August 23-24 1983, Helsinki

Norrlinia 1 (1983) Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan bibliografia vuoteen 1982