Suomen putkilokasvien luettelo

Arto Kurtto, Raino Lampinen, Mikko Piirainen & Pertti Uotila 2019: Checklist of the vascular plants of Finland. Suomen putkilokasvien luettelo. Norrlinia 34: 1–206. ISBN 978-951-51-5363-0 (print). ISBN 978-951-51-5364-7 (pdf)

Suomen putkilokasvien luettelo on floristisesti, taksonomisesti ja nimistöllisesti ajantasaistettu listaus Suomessa luonnonvaraisina tavatuista putkilokasveista. Mukana ovat lajit, alalajit, yleisesti hyväksytyt muunnokset, risteymälajit, risteymäalalajit ja risteymät sekä karkulaisina tavatut viljelylajikkeet ja lajikeryhmät. Luettelossa lähes kaikilla taksoneilla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen kansallinen nimi; lukuisat suomenkieliset nimet ovat uudisnimiä. Tieteellisten nimien synonyyminimiä annetaan tärkeiden suomalaisten tai naapurimaiden floorien ja nimiluetteloiden perusteella