Sahlbergia 27 (2021) lyhennelmät

Linkit PDF-julkaisuihin/links to PDF pages

Karjalainen, S. 2021: Merkittävimmät sudenkorentohavainnot (Odonata) Suomesta 2008–2020. [The most significant dragonfly (Odonata) records from Finland between 2008 and 2020]. — Sahlbergia 27(1): 2–15. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Julkaisun tarkoitus on koota yhteen tärkeimmät sudenkorentohavainnot vuodesta 2008 vuoteen 2020. Edellinen kooste (Karjalainen 2007) käsitteli ajanjaksoa 2002–2007. Julkaisu sisältää 1) maalle uudet lajit, 2) uudet maakuntahavainnot ja 3) muita kiinnostavia havaintoja. Ajanjakson aikana Suomessa on havaittu yhdeksän maalle uutta sudenkorentolajia ja tehty 73 uutta maakuntahavaintoa. Suomessa tavattujen sudenkorentolajien määrä on nyt 63. Julkaisussa esitetään myös uusilla havainnoilla päivitetty Suomen sudenkorentojen maakuntataulukko.

The purpose of this article is to compile the most significant dragonfly records from Finland during the period between 2008 and 2020. My earlier publication (Karjalainen 2007) concentrated on the period between 2002 and 2007. The present publication covers records made after that publication. This includes 1) new species to Finland, 2) new provincial records and 3) other interesting records. In the period nine species new to the Finnish fauna were found and 73 new provincial records were made. The number of dragonfly species recorded in Finland is now 63. An updated version of a distribution table of Finnish dragonflies by biogeographical provinces is presented.


Vikberg. V. 2021. Lampoterma viride (Thomson) from Finland (Hymenoptera: Pteromalidae). — Sahlbergia 27(1): 16– 19. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Lampoterma viride (Thomson, 1876) has been found in southern Finland: South Häme: Janakkala on the pine bog of Suurisuo. Characters of both sexes are described.


Vikberg, V. & Vuorinen, A. 2021: Pujon (Artemisia vulgaris) perhostoukkien ja niiden loispistiäisten kasvatuksia Etelä-Hämeessä [Rearings of some caterpillars of Lepidoptera on Common Mugwort and their parasitoid wasps in South Häme, Finland]. — Sahlbergia 27(1): 20–22. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Caterpillars of Lepidoptera on Common Mugwort (Artemisia vulgaris) were taken for rearing in 2018–2020 in South Häme, southern Finland. The most frequent species was Depressaria leucocephala Snellen, 1884 (Depressariidae). Its larvae were often parasitized by the polyembryonic encyrtid Copidosoma sosares Walker. 43-56 females of the parasitoid emerged from one mummified host larva. One female of Philenonides lunanus (Thunberg, 1784) (Tortricidae) was reared for the first time from Common Mugwort. Two pteromalid species, Pteromalus dispar (Curtis) and Catolaccus ater (Ratzeburg), were reared from cocoons of a gregarious species of Macrocentrus. Pteromalus dispar is a species new to Finland.


Koponen, M., Vikberg, V. & Väänänen, S. 2021: Suomen hentokiilupistiäiset, Eulophidae [Check list of Eulophidae of Finland] (Hymenoptera, Chalcidoidea). – Sahlbergia 27(1): 23–44. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Eulophidae is one of the most species-rich chalcidoid families. 296 named species are here listed from Finland including 111 species new to the country.


Rasimus, I. 2021: Suomelle uusi vaaksiaislaji Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata Lackschewitz, 1933. – Sahlbergia 27(2): 2–4. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Suomelle uusi vaaksiaislaji Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata (Lackschewitz, 1933) löytyi valorysästä Ta: Valkeakoskelta lämpimän eteläisen ilmavirtauksen yhteydessä syys-lokakuun vaihteessa 2020. Lajin levinneisyys käsittää Etelä- ja Keski-Euroopan vuoristot, eikä sitä ole aiemmin tavattu muualta Pohjois-Euroopasta. Lajin yksilö lieneekin päätynyt Suomeen ilmavirtauksen mukana, todennäköisimmin Karpaattien itäosista tai Balkanin vuoristoista, eikä laji näin ollen kuuluisi Suomen vakituiseen lajistoon. Maalle uusia vaaksiaislajeja löydettäessä tuleekin pitää mahdollisena, että yksilöt ovat voineet päätyä Suomeen ilmavirtausten mukana vaeltajina tai harhailijoina. Lajille ehdotetaan suomenkielistä nimeä vuoristosammalkirsikäs.

Cranefly species Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata is found for the first time in Finland and Northern Europe. One male specimen was caught by a light trap in Valkeakoski (biogeographical region Tavastia australis), Southern Finland between 27 September and 7 October 2020. The location of discovery, garden of the Lahinen Manor, is situated by lake Vanajavesi shore at an altitude of circa 85 meters and surrounded by cattle pastures and both deciduous and coniferous forests. Tipula subsignata is a mountaineous species distributed widely but quite rare in southern and central European mountains and reported from the altitude of 850‒2 300 meters. In the north its distribution reaches the Polish Carpathians (Tatra mountains) and the uplands of Central Germany. Like other Savtshenkia species the larva of T. subsignata lives in mosses. Adults fly from September to November. On 6 October 2020 Southern Finland was hit by warm southern winds caused by a cyclone in Central Europe. The warm air mass was circulated from the Balkans and eastern Carpathians to eastern Fennoskandia. Several for Finland new Lepidoptera taxons have since been reported carried by this air mass. Tipula subsignata was most likely carried by the same air mass, having its origin somewhere in eastern Carpathians or the Balkans.


Rasimus, I.,Viitanen, E. & Salmela, J. 2021: Kirja-arvostelu: British Craneflies. – Sahlbergia 27(1): 5–6. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Kirja-arvostelu: Stubbs, Alan E. 2021: British Craneflies. British Entomological and Natural History Society. [vi], 435 s, [xvi], 31 mustavalkoista kuvataulua, 32 värillistä kuvataulua. ISBN 978-1-899935-09-3. Kovakantinen, sidottu, kansipaperein. Hinta 64–70 € (sisältäen verot ja kuljetuksen).


Kerppola, S. 2021: Helsingin Santahaminan erakkoampiaiset (Eumeninae) ja kultapistiäiset (Chrysididae). – Sahlbergia 27(2): 7–10. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

The local fauna of Potter wasps (Eumeninae) and Cuckoo wasps of Santahamina island in Helsinki, Finland, is presented.


Kahanpää, J. (2021). A new character for identification of females of Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) and E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae) [Lisätuntomerkki leväsurrin Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) ja töpösurrin E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) naaraiden erottamiseksi (Diptera: Syrphidae)]. — Sahlbergia 27(2): 11–13. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

The main character traditionally used for separating females of Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) and E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) is the density and extent of pubescence of the compound eyes. As this feature can be difficult to see without a microscope, alternative characters were explored. The pattern of microtomentum (dusting, pollinosity) on the frons and vertex can be used to separate the species: E. aeneus females have a nearly lustrous area around the ocellar triangle and frequently also along the upper margins of the compound eyes. In E. sepulchralis the area is clearly and rather uniformly grey dusted, dull to slighly shining. Variation of the character across Europe is briefly discussed; its validity outside Europe remains to be tested. The character states are illustrated by photographs of museum specimens and pictures taken in the field.

Leväsurrin Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) ja töpösurrin E. sepulchralis (Linnaeus, 1758) naaraat on perinteisesti määritetty silmien karvoituksen pituuden ja tiheyden perusteella. Karvoitustuntomerkin tulkinta ei kuitenkaan ole aina helppoa eikä se näy ilman hyvää luuppia tai mikroskooppia. Lajit ovat erotettavissa myös päälaen ja silmäkolmion ympäristön pölyttyneisyyden perusteella: leväsurrilla pistesilmien ympäristö ja usein myös verkkosilmien takareunan yläosa on kiiltävän musta, mikrokarvoitukseton. Töpösurrilla vastaava alue on tasaisen harmaan mikrokarvoituksen peittämä. Myös otsan keskiosan kuvioinnissa on ero: töpösurrilla on otsan keskellä soikea tumma täplä, joka voi puuttua; leväsurrin otsassa on tumma pystyviiru, jonka yläpäässä on hopeanhohtoinen pilkku.