Sahlbergia 25 (2019) lyhennelmät

Linkit PDF-julkaisuihin/links to PDF pages

Vainio, H. E. & Kumpulainen, N. L. 2019: Komealupiinin (lupine) Lupinus polyphyllus (Lindl) vaikutukset tienpiennarten kovakuoriaislajistoon Etelä-Suomessa (Coleoptera). – Sahlbergia 25(1): 2–10. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Road verges are a suitable habitat for many kinds of insects and also for different kinds of invasive plants. Road verges are also a complementary habitat for insect species that lived in traditional habitats e.g. in meadows. Invasive plants spread effectively and change local plant composition. This change can have direct or indirect effect on local insect species composition and even on higher trophic levels. We studied how lupine (Lupinus polyphyllusaffects beetle species diversity and number of beetles living on the road verges. The study was carried out by collecting beetles samples with nets at the beginning of June from the road verges in Inkoo and Raasepori, which are located in southern Finland. Lupine significantly reduced the number of beetle species living on the road verges, but lupine did not have significantly impact on the number of beetle individuals. Lupine also had a negative effect on beetle diversity. The study also indicated that beetle species compositions were not similar between two types of road verges. Lupine had also a negative effect on the number of omnivores and herbivores that eat only the green parts of plants, but no effect on beetle species using other food sources. In conclusion lupine has a negative effect on beetle species and effects can be seen also on higher trophic levels, not only on herbivores. Lupine is at least a local threat to beetles living on road verges.

Tienpientareilla elää lukuisia niille ominaisia ja entisissä perinneympäristöissä eläneitä hyönteislajeja, mutta samalla pientareet ovat sopivia elinympäristöjä myös vieraskasvilajeille. Tehokkaasti leviävät vieraskasvit aiheuttavat paikallisia kasvilajiston muutoksia, joilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia myös paikalliseen hyönteislajistoon aina ravintoketjujen ylemmille tasoille asti. Tässä tutkimuksessa selvitimme vieraslajeihin kuuluvan komealupiinin (Lupinus polyphyllus) vaikutuksia tienpiennarten kovakuoriaislajiston laji– ja yksilörunsauksiin sekä monimuotoisuuteen ja yhteisökoostumukseen keräämällä uutta aineistoa Inkoosta ja Raaseporista Etelä–Suomesta kesäkuussa 2018. Komealupiini vähensi merkitsevästi pientareiden kovakuoriaisten lajimäärää, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi kokonaisyksilömääriin. Tutkimuksen perusteella piennartyyppien lajistot poikkesivat toisistaan. Monimuotoisuuteen komealupiini vaikutti negatiivisesti. Lisäksi komealupiinin todettiin vähentävän omnivorien eli sekasyöjien ja ainoastaan kasvien vihreitä osia syövien herbivorien lajimäärää. Muuta ravintoa käyttäviin kovakuoriaisiin komealupiinilla ei voitu todeta olevan vaikutusta. Kaikkiaan tuloksista voitiin siis päätellä, että komealupiinilla on negatiivisia vaikutuksia kovakuoriaislajistoon, ja komealupiinin vaikutukset näkyvät herbivorien lisäksi myös ylemmillä trofiatasoilla.


Vikberg. V. 2019: Heteroprymna longicornis (Walker) from Finland, including the first description of its male (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae). – Sahlbergia 25(1): 11–14. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Several females of Heteroprymna longicornis (Walker) were swept under lime trees in September and October 2017 in two localities in southern Finland (South Häme: Janakkala, Turenki). The species is new to Finland. One male was collected together with the females and it is described for the first time. In addition, one female was collected already in 1938 in Lavansaari by Wolter Hellén and it appears to be a new record for the European part of Russia.

Pteromalidae-heimon kiilukainen Heteroprymna longicornis (Walker, 1835) on sukunsa ainoa laji Euroopassa ja Venäjän Kauko-Idässä. Se on melko harvinainen ja lajin koiras on tähän asti ollut tuntematon. Syyskuussa ja lokakuussa 2017 lajin naaraita löytyi Janakkalan Turengista kahdesta paikkaa lehmusten lehvästöstä ja alta. Isäntä on vielä tuntematon. Myös yksi koiras löytyi naaraiden kanssa ja se kuvataan ensimmäistä kertaa. Viittaus koiraaseen lisätään kahteen käytössä olevaan sukujen tutkimuskaavaan.


Salmela, J., Keskitalo, M. & Metsälä, P. 2019: Perhossääski Clogmia albipunctata (Williston) havaittu Suomesta (Diptera, Psychodidae). [The moth fly species Clogmia albipunctata. – Sahlbergia 25(1): 15–17. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

The expansive, synanthropic moth fly species Clogmia albipunctata is reported for the first time from Finland. Several specimens were seen and photographed in a toilet in Kotka, SE Finland, in September 2018. The record was verified by collecting specimens that were later deposited in the Regional Museum of Lapland. There are three other records from 2015, 2018 and 2019 based on photos, from Kotka and Helsinki. The record of C. albipunctata from Finland is the first from the Nordic countries and is among the northernmost records of this global species. Identification, biology, importance to human and distribution of the species are summarized.


Kujala, T., Pynnönen, P. & Huikkonen, I.-M. 2019: TIEDONANTOJA – Suomelle uusia lajeja. Heteroptera & Orthoptera – Sahlbergia 25(2): 2. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Camptotelus lineolatus (Oxycarenidae), Piezodorus lituratus (Pentatomidae) & Gomphocerippus rufus (Acrididae).


Paappanen, J., Paukkunen, J., Teräs, I., Leinonen, R., Mutanen, M., Punttila, P., Pöyry, J., Raekunnas, M., Vepsäläinen, K., Viitasaari, M. & Vikberg, V. 2019. Havaintoja Suomelle uusista ja punaisen listan saha- ja myrkkypistiäislajeista vuosina 2009–2017. [Records of new and redlisted sawflies, aculeate wasps, ants and bees from Finland 2009–2017.] – Sahlbergia 25(2): 3–23. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Ten species of Hymenoptera Symphyta and Aculeata are recorded new to the Finnish fauna: the sawflies Dolerus anthracinus (Klug, 1818), Hinatara recta (Thomson, 1871), Hoplocampa minuta (Christ, 1791) and Macrophya ribis (Schrank, 1781), the flat wasps Goniozus claripennis (Förster, 1851), Laelius fumimarginalis Vikberg, 2005 and Plastanoxus chittendenii (Asmead, 1893), the digger wasp Stigmus eurasiaticus Mokrousov, 2017 and the bees Andrena bicolor Fabricius, 1775 and Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1870). Further, during the study period 17 other species and one subspecies new to the Finnish fauna have been found, of which details have been published elsewhere. Additionally, new records of 47 redlisted sawfly and 150 redlisted aculeate species are given.


Ormio, H. & Valovirta, I. 2019: Maanilviäisiä (Mollusca) itäisen Suomenlahden saarilla Venäjällä. [Land snails (Mollusca) on the Russian islands of the eastern Gulf of Finland]. – Sahlbergia 25(2): 24–27. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

During a Russian-Finnish expedition 1993 an inventory of land snails was made on six Russian islands of the eastern Gulf of Finland. Totally 25 species were recorded, and 1662 individual shells were sieved from litter samples. When old records from 19th century are taken in account, the total number of land snail species found from these islands is 29. Helicigona lapicida is living on the quartz porphyric cliffs and soil of Gogland. This is its only location in the Gulf of Finland area, and one of the two small north-eastern, isolated sites of occurrence in its range. Macrogastra plicatula has locations in Gogland and Tjuters; they are far more eastern than locations found in Finland. Snail densities in forest litter in Gogland and Tjuters are comparable to the best broad-leaved forests in southern Finland and in the limestone Glint area of Estonia.


Koponen. M. 2019: Dinotrema Foerster, 1862, Suomelle uusia lajeja (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae, Alysiini) [Dinotrema Foerster, 1862, new species to Finland]. – Sahlbergia 25(2): 28–29. Helsinki, Finland, ISSN 2342-7582.

Dinotrema Foerster, 1863 on eräs suurimmista Alysiini sukukunnan suvuista. Sen lajit ovat etupäässä heimoon Phoridae kuuluvien kärpästen parasitoideja. Aikaisemmin Suomesta on lueteltu 91 Dinotrema-lajia (Koponen & Peris-Felipo 2016). Nyt niitä tulee 16 lisää, joten lajeja on nimettynä 107.