Miten lintuasemarengastajaksi?

Lintuasematoiminta

Suomessa toimii toistakymmentä lintuasemaa, joista useimmilla muutonhavainnoinnin lisäksi rengastetaan lintuja. Asemien tarkoituksena on kerätä laadukasta havaintoaineistoa tutkimuskäyttöön ja ympäristömuutosten seurantaan. Siksi havainnointi suoritetaan asemakohtaisia vakioituja menetelmiä käyttäen. Rengastuksen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sääolosuhteiden salliessa muuttolintuja pyydystetään rengastettavaksi ja vapautettavaksi vakiomäärällä lintuverkkoja vakioituina aikoina. Verkkojen käyttö ja rengastustoiminta ovat luvanvaraista toimintaa ja oikein toimittuna lintujen kannalta turvallista. Rengastajaksi pääsemiseen vaaditaan käytännön harjoitusta kokeneen rengastajan koulutuksessa. Lintujen rengastustoiminnasta kerrotaan tarkemmin Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla

Lintuasemille kaivattaisiin lisää vapaaehtoisia havainnoijia ja rengastajia. Lintuasemien esittelyt löytyvät BirdLifen sivujen kautta. Muuttoaikoina lintuasemilla on yleensä muitakin havainnoijia, jotka tarvittaessa opastavat asemalla toimimisessa.

Miten aloittaa?

Jos tunnet hyvin lintuja maastossa ja omistat kaukoputken, voit varata muutonhavainnointijakson lintuasemalta ja tiedustella samalla asemanhoitajalta, milloin rengastaja olisi paikalla. Asemalle saavuttuasi voit kertoa asemarengastajalle, että olisit kiinnostunut rengastusharjoittelusta. Tällöin pääset muutonhavainnoinnin lomassa avustajaksi harjoittelemaan lintujen irrottamista verkoista sekä lintujen iän ja sukupuolen määritystä ja sulkasadon tutkimista. Jossain vaiheessa harjoittelua sinulle opastetaan renkaiden kiinnittämistä ja lintujen mittaamista kädestä pitäen rengastajan valvonnassa. Vähitellen valmistaudut samalla rengastustentin suorittamiseen. Riittävän monen harjoituskerran jälkeen pyydät kahta rengastajaa, joiden mukana olet ollut, kirjoittamaan sinulle suositukset rengastusluvan anomista varten. Jo parin vuoden aktiivisella harjoittelulla pääsee pitkälle.

Jos rengastajaksi ryhtyminen kiinnostaa, mutta et mielestäsi vielä ole kovin taitava määrittäjä, kannattaa retkeillä mahdollisimman usein lintutorneissa ja hyvillä muutonseurantapaikoilla, joissa määritystaidot kasvavat paikalla olevien kokeneiden lintuharrastajien ansiosta. Lisäksi kannattaa kysyä paikallisesta lintuyhdistyksestä tai Rengastustoimistolta, mistä löytyisi sopiva rengastuspaikka rengastusharjoittelua varten. Eri puolilla Suomea sijaitsevilla Sisämaan seurantapyynti -projektin rengastuspaikoilla pystyy hyvin valmistautumaan myös lintuasematenttiä varten, ja oppii lintujen ja verkkojen käsittelyä, kunhan siellä vain käy riittävän säännöllisesti.

Tietoa BirdLife Suomen alueellisista lintuyhdistyksistä: https://www.birdlife.fi/jarjesto/jasenyhdistykset/ ja yhteystiedot Rengastustoimistoon: rengastustoimisto@helsinki.fi.

Rengastusluvat

Lintujen rengastamiseen tarvitaan henkilökohtainen Rengastustoimiston myöntämä rengastuslupa, joita on olemassa erityyppisiä.

Rengastusluvista lintuasemalupa oikeuttaa rengastamaan kaikkia lajeja lintuasemilla, joista monilla pääasiallisena menetelmänä on vakioitu verkkopyynti muuttoaikoina. Lupa oikeuttaa myös rengastamaan muissa Rengastustoimiston hyväksymissä projekteissa. Lintuasemalupa voidaan myöntää henkilölle, joka on harjoitellut riittävästi verkkorengastusta lintuasemilla ja saanut tästä suositukset kahdelta rengastajalta sekä on läpäissyt hyväksytysti Rengastustoimiston järjestämän lintuasematentin.

Lintuasemalupa ei kuitenkaan ole ainoa mahdollisuus päästä rengastamaan lintuasemilla, vaan siihen voi osallistua myös rajoitetummin. Rengastajan avustajana ja harjoittelijana toimimisen lisäksi voit rengastaa lintuasemilla rajoitetuin ehdoin, mikäli sinulla on voimassa oleva Rengastustoimiston myöntämä petolintulupa, yleinen tai rajoitettu pesäpoikaslupa tai kahlaajalaajennuksen sisältävä rajoitettu lupa.

Petolintuluvalla voi rengastaa pöllöjä myös lintuasemilla, jossa niitä tavataan runsaasti syysmuuttoaikaan. Tähän erityisen hyviä paikkoja ovat mm. Tauvon ja Hangon lintuasemat. Jos sinulla on petolintulupa ja hallitset täysin petoverkkojen käytön sekä pystyt osallistumaan muutonseurantaan, voit ilmoittautua lintuasemalle havainnoijaksi ja tiedustella samalla mahdollisuutta päästä rengastamaan pöllöjä.

Petolintuluvan saamiseksi pitää harjoitella petolintujen käsittelyä ja saada kokemusta niiden pyyntimenetelmistä käytännössä. Lintuasemarengastusta silmälläpitäen täytyy olla kokemusta erityisesti pöllöjen irrottamisesta petoverkoista. Lisäksi tulee läpäistä Rengastustoimiston järjestämä peruslintutentti ja laatia rengastussuunnitelma. Jos olet kiinnostunut pöllöjen rengastamisesta, mutta et tunne ketään pöllörengastajaa, kannattaa ottaa yhteyttä Rengastustoimistoon tai BirdLife Suomen alueelliseen lintuyhdistykseen. Siellä pyritään löytämään sopiva rengastaja, jonka mukana voisit päästä harjoittelemaan, ja joka voi riittävän harjoittelun jälkeen kirjoittaa sinulle suositukset rengastuslupahakemukseen. Pöllöjen rengastusta pääsee harjoittelemaan myös lintuasemilla asemarengastajien kanssa. Mikäli kykenet suoriutumaan muista lintuasemarutiineista, kannattaa ilmoittautua asemalle havainnoijaksi ja päästä samalla tutustumaan rengastukseen.

Pesäpoikasluvalla voi rengastaa joillain lintuasemillakin pesimäaikaan poikasia ja niiden emoja pesiltä. Esimerkiksi Jurmossa tähän on hyvät mahdollisuudet, ja rengastajille on myönnetty poikkeuslupa käydä rengastamassa myös saaren kulkurajoitetussa länsikärjessä, jossa pesii runsaasti mm. kiuruja.  

Pesäpoikaslupaan sisältyy myös lupa rengastaa täysikasvuisia pöllöjä kaikkina vuodenaikoina, joten jos on riittävästi kokemusta pöllöjen irrottamisesta petoverkoista, kannattaa varata syksyltä jakso sopivalta lintuasemalta ja samalla tiedustella mahdollisuudesta pöllöjen rengastamiseen.

Pesäpoikasluvan saamiseksi pitää harjoitella kokeneen rengastajan opastuksella. Lisäksi tulee läpäistä peruslintutentti ja laatia kirjallinen rengastussuunnitelma. Pariksi ensimmäiseksi vuodeksi rengastajana myönnetään rajoitettu lupa, jonka mukaan saa rengastaa vain tiettyjen lajien pesäpoikasia ja emoja. Kohdelajit riippuvat mm. rengastajan tavoitteista ja kokemuksesta. Jos peruslintutentissä saavutettu tulos on enintään kuusi virhepistettä ja rengastaja on toiminut moitteettomasti, voidaan rajoitettu lupa laajentaa myöhemmin yleiseksi pesäpoikasluvaksi. Peruslintutentin tulosta voi käydä yrittämässä parantaa myös rengastusluvan myöntämisen jälkeen osallistumalla tenttiin uudelleen.

Jos rajoitettuun rengastuslupaasi sisältyy kahlaajalaajennus, kannattaa kysyä asemanhoitajalta mahdollisuudesta lähteä heinä‒elokuussa Jurmoon, Säppiin tai Haliakselle rengastamaan kahlaajia. Monille rengastajille on tullut mielenkiintoisia ulkomaanlöytöjä lintuasemilla rengastetuista kahlaajista. Lupa käsittää sekä kahlaajien poikasten että täysikasvuisten yksilöiden rengastamisen kaikkina vuodenaikoina. Kahlaajalupia myönnetään harkitusti hyvän rengastussuunnitelman ja riittävän kokemuksen perusteella, mikäli hakija on läpäissyt peruslintutentin hyväksytysti.

Rengastustentit

Rengastustenteistä ja niiden järjestämisajankohdista löytyy lisätietoa miten rengastajaksi -sivulta

Peruslintutentin esittely löytyy Luomuksen Seurantatiimin julkaisemasta vuoden 2018 Seurantauutiset-lehdestä sivuilta 26‒27.

Peruslintutentissä pärjää aktiivisen linturetkeilijän määritystaidoilla, joten kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan. Lintuasematentti on haastavampi, mutta läpäistävissä kunnollisen harjoittelun ja maastokokemuksen myötä. Ja vaikka ei onnistuisikaan ensimmäisellä kerralla, kannattaa yrittää uudelleen seuraavan tilaisuuden tullessa.

Lintuja oppii tuntemaan parhaiten, kun niitä näkee toistuvasti maastossa erilaisissa tilanteissa, joten on hyvä katsoa lintuja tarkasti aina kun niitä näkee. Rengastajien mukana kannattaa käydä erilaisissa paikoissa ja eri vuodenaikoina, jolloin pääsee tarkastelemaan monipuolisesti eri lintulajien höyhenpukuja myös lähietäisyydeltä. Rengastajaksi oppii vain itse tekemällä ja omaksumalla tietoa sekä kirjoista että asiantuntevilta ihmisiltä.

Rengastus on hieno harrastus, jonka avulla tietomme linnustosta ja sen muutoksista karttuvat. Tervetuloa kouluttautumaan rengastajaksi!