Etäsuojelijan opas

Mari Miranto (toim.) 2017: Etäsuojelijan opas. Norrlinia 32: 1–64. ISBN 978-951-53-3688-0 (nid.),
ISBN 978-951-53-3689-7 (pdf)

Tämä on ensimmäinen suomenkielinen uhanalaisten kasvien ex situ -suojelumenetelmien opas. Ex situ -suojelun, tai suomeksi etäsuojelun, piiriin kuuluvat kaikki ne menetelmät, joiden avulla uhanalaisia eliöitä pyritään suojelemaan muualla kuin niiden alkuperäisissä ympäristöissä.
Lajien suojeleminen luonnossa, eli in situ -suojelu, on aina ensisijainen suojelun muoto.

Ex situ -suojelu tukee in situ -suojelua ja varmistaa geneettisen
monimuotoisuuden säilymisen esimerkiksi habitaatin äkillisen tuhoutumisen varalta. Se myös muodostaa reservin uhanalaisten lajien palauttamiselle ja voi osaltaan auttaa sopeutumisessa ilmaston muutoksen aiheuttamaa uhkaan.

Opas on tarkoitettu ennen kaikkea luonnonsuojelun ammattilaisille, kasvitieteellisten puutarhojen henkilökunnalle ja tutkijoille. Painettua kappaletta voi tiedustella Kasvitieteen yksiköstä: mari.miranto(at)helsinki.fi