Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Kasvimuseo

Pertti Salo, Tuomo Niemelä, Ulla Nummela-Salo & Esteri Ohenoja (toim.) 2005: Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 769. 

Suomen helttasienten ja tattien levinneisyys, kasvuympäristö, biologia, yleisyys ja uhanalaisuus Suomessa on ensimmäistä kertaa selvitetty. Tarkastelussa on ollut 1 700 Suomen helttasientä ja tattia, joista lähes kaksisataa on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Suurin uhanalaisuuden aiheuttaja helttasienille ja tateille on kasvupaikkojen muuttuminen metsätalouden toimenpiteiden, lähinnä päätehakkuun seurauksena.

Laaja tatti- ja helttasieniselvitys koottiin lukuisten asiantuntijoiden ja harrastajien voimin. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö ja siitä vastasi Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa.