Härmät, noet, ruosteet

Soili Stenroos, Teuvo Ahti & Vanamo Salo (toim.) 2020: Härmät, noet, ruosteet. Norrlinia 35: 1–392. ISBN 978-951-51-5744-7 

Oppaassa esitellään 240 Suomen luonnonkasveissa elävää loissienilajia, alalajia tai lajiryhmää. Johdantoluvuissa käsitellään näiden sienten luokittelua, rakennetta, vuorovaikutusta isäntäkasviensa kanssa sekä niiden merkitystä elinympäristöissään. Lajisto-osa koostuu suku- ja lajikuvauksista. Sienten kasvupaikat ja tärkeimmät isäntäkasvit luetellaan. Levinneisyyskartat kattavat Suomen, mutta myös kokonaislevinneisyys esitetään karkeasti. Kustakin lajista on värikuva.

Sienten tieteelliset, suomenkieliset ja saatavilla olleet ruotsinkieliset nimet on koottu yhdeksi hakemistoksi. Lisäksi isäntäkasveista on oma hakemistonsa, jossa on sekä tieteelliset että suomenkieliset nimet. Opas on suunnattu luontoharrastajille, opiskelijoille sekä ammattilaisille. Rahoitusta hankkeelle on saatu ympäristöministeriön PUTTE-ohjelmasta sekä Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta.