Sydafrikanska rummet

I det här rummet finns sydafrikanska arter och arter som växer under förhållanden som liknar det subtropiska klimatet i Sydafrika. I rummet är det ofta en stickande lökdoft. Södra Afrika är berömt för sina lökblommor: härifrån kommer till exempel agapantussläktet, gladiolsläktet och amaryllisar.

I rummet finns också flera fågelpollinerade arter, bland annat papegojblomman (Strelitzia reginae) som växer i växtbädden i mitten av rummet. Fågelpollinerade växter är ofta robusta, ståtliga och producerar mycket nektar. Solfåglar (Nectariniidae) pollinerar papegojblomman i artens naturliga utbredningsområde i Sydafrika.

Bekanta dig med rummets växter:

I mitten av rummet växer wollemian (bakom röda skylten) som är ett av världens sällsyntaste träd. Bakom wollemian skymtar papegojblomman.
Sydafrikanska rummets bakre del.
Papegojblommans blommor påminner om en flygande fågel eller en fågel med en färggrann tofs.

Ge feedback om innehållet