Arabiskt kaffe (Coffea arabica) och robustakaffe (C. canephora

Dryck som piggar upp dagen

Största delen av världens kaffeproduktion kommer från två arter: arabiskt kaffe och robustakaffe. Juhlamokka och många andra kaffeblandningar tillverkas av arabiskt kaffe, medan de flesta snabbkaffeprodukter och espresson tillverkas av robustakaffe som har en starkare smak.

Koffein, som produceras av kaffebuskar, är det mest använda psykoaktiva ämnet i världen. Det är också resultatet av en evolution som har pågått i miljontals år – koffeinet i växten håller nämligen borta de insekter och mikrober som äter den. Dessutom hamnar koffein tillsammans med blad i marken, där det hindrar andra växter från att gro i närheten av kaffebusken.

Se på Coffea arabica-busken som växer i hörnet. Den har ofta gröna (råa) eller röda (mogna) bär på sina grenar. Varje bär innehåller två frön, det vill säga kaffebönor. Naturhistoriska centralmuseets intendent Peter Poczai bryggde en gång kaffe av bönor från busken. Det blev två muggar kaffe som delades mellan botaniska museets 20 anställda som smakprov. Smaken beskrevs som god, lite starkare än Juhlamokka.

Förutom det ovannämnda undantaget är råkaffets resa från kaffeodlingar till finländarnas kaffekoppar lång. Kaffets största miljöpåverkan sker i ursprungslandet i form av skogsavverkning, erosion och vattenförorening. Genom att välja ansvarscertifierat kaffe kan du stödja ansvarsfull kaffeproduktion.

Till vänster kaffebusken Coffea racemosa och till höger, bredvid den gula skylten, arabiskt kaffe.
Koffeinet i bladen håller borta skadeinsekter och -mikrober. Dessutom hamnar koffeinet med bladen i marken, där det hindrar andra växter från att gro i närheten av kaffebusken. 
Till vänster robustakaffe, i mitten Coffea racemosa och bakom till höger arabiskt kaffe.

Ge feedback om innehållet