Ulmus 16

Sammalten etäsuojeluopas

Sanna Laaka-Lindberg, Jaanika Edesi, Anna Liisa Ruotsalainen & Marko Hyvärinen 2018: Sammalten etäsuojeluopas. Ulmus 16: 1–26. ISSN 0782-3851, ISBN 978-951-51-4155-2 (nid.), ISBN  978-951-51-4156-9 (PDF)

Tämä on todennäköisesti ensimmäinen uhanalaisten sammalten ex situ -suojelumenetelmien opas maailmassa. Ex situ -suojelun, tai suomalaisittain etäsuojelun, piiriin kuuluvat menetelmät, joiden avulla uhanalaisia lajeja pyritään suojelemaan muualla kuin niiden alkuperäisissä ympäristöissä. Lajien suojeleminen luonnossa, eli in situ -suojelu, on ensisijainen suojelun muoto, koska samalla voidaan suojella arvokkaita elinympäristöjä ja niiden geneettistä ja toiminnallista monimuotoisuutta.

Etäsuojelu tukee in situ -suojelua ja varmistaa geneettisen monimuotoisuuden säilymisen esimerkiksi habitaatin äkillisen tuhoutumisen varalta. Se myös muodostaa reservin uhanalaisten lajien palauttamiselle ja osaltaan torjuu ilmastonmuutoksen aiheuttamaa uhkaa lajistollemme.

Opas on tarkoitettu luonnonsuojelun ammattilaisille, kasvitieteellisten puutarhojen henkilökunnalle sekä tutkijoille. Painettua kappaletta voi tiedustella Kasvitieteen yksiköstä: sanna.laaka-lindberg(at)helsinki.fi