Saaristolintulaskenta

Saaristolintututkimuksen päätavoitteena on seurata merenrannikkomme vesi- ja rantalintujen (uikku-, sorsa-, kahlaaja-, lokki-, ruokki- ja eräät varpuslinnut) pesimäkantojen muutoksia sekä selvittää niihin vaikuttavia tekijöitä. Saaristolintujen seuranta palvelee myös luonnonsuojelua ja riistanhoitoa. Seurannan tehostaminen on erityisen tärkeää nyt, kun Itämeren saastuminen, öljyonnettomuudet, lisääntynyt häirintä ja minkin leviäminen uhkaavat saaristolintuja. Saaristolintulaskentoja koordinoivat Suomessa Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Kesän laskentalomakkeet tulee lähettää Metsähallitukseen 31.8. mennessä. Lisätietoja voi kysyä osoitteesta: antti.below(at)metsa.fi.

Seurannan päämenetelmä on emojen ja pesien laskenta vapaasti valitun saariston saarilla vuodesta toiseen. Vesilintuja voidaan laskea myös kiertämällä veneellä vuodesta toiseen vakiona pysyvät reitit. Liikkumisessa tarvitaan merikelpoinen vene asianmukaisine turvavarusteineen. Kumppani tekee saaristossa liikkumisen turvallisemmaksi ja kasvattaa laskennan tehokkuutta.

Lomakkeet

Alla olevat PDF-muotoiset lomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää Metsähallitukseen (elokuun loppuun mennessä). Lomakkeet voi lähettää osoitteeseen: Antti Below, Metsähallitus Luontopalvelut, PL 94, 01301 Vantaa. Tiedot voi lähettää myös sähköisesti exceliin tallennettuna, pohjan voi tilata Metsähallituksesta (antti.below(at)metsa.fi).