Abutilon pitcairnense

Räddad av botaniska trädgårdar

Den här arten är ett utmärkt exempel på den viktiga roll som botaniska trädgårdar spelar när det gäller att skydda växter.

Långt borta i mitten av Stilla havet finns en ögrupp som kallas Pitcairnöarna. År 2003 hittades en individ av arten Abutilon pitcairnense på en ensam klippbrant på en av öarna. Innan dess troddes arten ha dött ut några decennier tidigare!

Genom att ta frön och sticklingar av växten odlades flera individer. Tack och lov, eftersom ett jordskred förstörde artens enda naturliga förekomst två år efter upptäckten. Växter skickades till flera botaniska trädgårdar (till oss kom arten år 2010).

Uppgiften att återinföra arten i dess naturliga livsmiljö har visat sig vara utmanande på grund av främmande arter, såsom eldkronan (Lantana camara). På Pitcairnöarna har främmande arter aktivt utrotats och ursprungliga arter har återplanterats på olika håll.

Abutilon pitcairnense är en buske, som man fram till år 2003 trodde att hade utrotats.
A. pitcairnenses blad är stora och hjärtbladiga.

Ge feedback om innehållet