Linnustonseurannan tuloksia ja raportteja

Talvilintulaskenta

 • Petolintu- ja sääksiseuranta
 • Honkala, J., Saurola, P. & Valkama, J. 2014: Petolintuvuosi 2013 – enimmäkseen valju ja tasapaksu. — Linnut-vuosikirja 2013: 54–65.
 • Björklund, H., Valkama, J., Saurola, P. L. & Laaksonen, T. 2013: Evaluation of artificial nests as a conservation tool for three forest-dwelling raptors. — Animal Conservation 10
 • Honkala, J., Saurola, P. & Valkama, J. 2013: Petolintuvuosi 2012 – vaisua etelässä, hiljaista pohjoisessa. — Linnut-vuosikirja 2012: 50–61.
 • Honkala, J., Saurola, P. & Valkama, J. 2012. Petolintuvuosi 2011 – pohjoisessa myyrähuippu. (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2011). — Linnut-vuosikirja 2011: 58-69.
 • Honkala, J., Saurola, P. & Valkama, J. 2011. Petolintuvuosi 2010 – niukasti pesintöjä (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2010). — Linnut-vuosikirja 2010: 52-63.
 • Honkala, J., Björklund, H. & Saurola, P. 2010. Petolintuvuosi 2009 – monien ennätysten vuosi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2009). — Linnut-vuosikirja 2010: 78-89.
 • Björklund, H., Honkala, J. & Saurola, P. 2009: Petolintuvuosi 2008 – eteläiset myyräkannat kasvaneet (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2008). — Linnut-vuosikirja 2008: 52-67.
 • Honkala, J. & Saurola, P. 2008: Petolintuvuosi 2007 (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2007). — Linnut-vuosikirja 2007: 36-51.
 • Honkala, J. & Saurola, P. 2007: Petolintuvuosi 2006 – myyriä alkupaloiksi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2006). — Linnut-vuosikirja 2006: 54-67.
 • Honkala, J. & Saurola, P. 2006: Petolintuvuosi 2005 – monien ennätysten vuosi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2005). — Linnut-vuosikirja 2005: 9-22.
 • Honkala, J., Björklund, H. & Saurola, P. 2005: Petolintuvuosi 2004 – huono myyrävuosi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2004). — Linnut-vuosikirja 2004: 44-56.
 • Björklund, H. & Saurola, P. 2004: Petolintuvuosi 2003 – paikoittain huippuvuosi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2003 – a good vole year in Western Finland). — Linnut-vuosikirja 2003: 58-72.
 • Björklund, H., Saurola, P. & Haapala, J. 2003: Petolintuvuosi 2002 – karvapalleroita popsittaviksi (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2002 – many new records saw the daylight). — Linnut-vuosikirja 2002: 28-40.
 • Hannula, H., Haapala, J. & Saurola, P. 2002: Petolintuvuosi 2001 – myyrät harvojen herkkua (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2001 – a year with rodents almost absent). — Linnut-vuosikirja 2001: 15-25.
 • Taivalmäki, J.-P., Haapala, J. & Saurola, P. 2001: Petolintuvuosi 2000 – tuulihaukka ja varpuspöllö menestyivät (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 2000). — Linnut-vuosikirja 2000: 44-54.
 • Taivalmäki, J.-P., Haapala, J. & Saurola, P. 1999: Petolintuvuosi 1999: auringonpaistetta ja suuria poikueita (Summary: Breeding and population trends of common raptors and owls in Finland in 1999). — Linnut-vuosikirja 1999: 28-39.
 • Sääksiraportit
 • Saurola, P. 2012. Suomen sääkset 2011 (Summary: Finnish Ospreys (Pandion haliaetus) 2011). — Linnut-vuosikirja 2011: 16-23.
 • Saurola, P. 2009: Suomen sääkset 2008 (Summary: Finnish Ospreys (Pandion haliaetus) 2008). — Linnut-vuosikirja 2008: 22-27.
 • Saurola, P. 2008: Suomen sääkset 2007 (Summary: Finnish Ospreys (Pandion haliaetus) 2007). — Linnut-vuosikirja 2007: 18-25.
 • Saurola, P. 2007: Suomen sääkset 2006 (Summary: Finnish Ospreys (Pandion haliaetus) 2006. — Linnut-vuosikirja 2006: 24-27.
 • Saurola, P. 2006: Suomen sääkset 2005 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2005). — Linnut-vuosikirja 2005: 23-26.
 • Saurola, P. 2005: Suomen sääkset 2004 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2004). — Linnut-vuosikirja 2004: 20-27.
 • Saurola, P. 2004: Suomen sääkset 2003 – seuranta jatkui ja siirtoistutus alkoi (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2003). — Linnut-vuosikirja 2003: 8-13.
 • Saurola, P. 2003: Suomen sääkset – tarkastustyö jatkui tehokkaana (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2002). — Linnut-vuosikirja 2002: 20-23.
 • Saurola, P. 2002: Suomen sääkset 2001: reviirien tarkastusta ja satelliittiseurantaa (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2001). — Linnut-vuosikirja 2001: 4-9.
 • Saurola, P. 2001: Suomen sääkset 2000 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2000). — Linnut-vuosikirja 2000: 29-33.
 • Saurola, P. 1999: Suomen sääkset 1999 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 1999). — Linnut-vuosikirja 1999: 8-12.
 • Saurola, P. 1998: Suomen sääkset 1998 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 1998). — Linnut-vuosikirja 1998: 31-37.
 • Sisämaan seurantapyynti
 • Piha, M. 2014: Sisämaan seurantapyynti: kannankehitys- ja poikastuottoindeksit 1987-2013. Linnut-vuosikirja 2013:108-115.
 • Piha, M. & Haapala, J. 2012: Sisämaan seurantapyynti: kannankehitys ja poikastuottoindeksit 19872011. — Linnut-vuosikirja 2011: 82–87.
 • Piha, M. & Haapala, J. 2010: Sisämaan seurantapyynti: kannankehitys- ja poikastuottoindeksit 1987-2009. — Linnut-vuosikirja 2009: 112-117.
 • Piha, M. V., Valkama, J., Väisänen, R. A. & Saurola, P. L. 2009: Comparison of population indices derived from the Finnish Constant Effort Site and National Bird Monitoring Scheme data. — Avocetta 33:131-136.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2008: Sisämaan seurantapyynti 2007 – sateet piinasivat rengastajia ja verottivat pesintöjä (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2007). — Linnut-vuosikirja 2007: 80-85.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2007: Sisämaan seurantapyynti 2006 – pitkä ja ankara talvi harvensi lintukantoja (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2006). — Linnut-vuosikirja 2006: 92-97.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2006: Sisämaan seurantapyynti 2005 – pajusirkun ja punavarpusen kannat laskussa (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2005). — Linnut-vuosikirja 2005: 47-52.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2005: Sisämaan seurantapyynti 2004 – pienemmällä aikuismäärällä enemmän poikasia (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2004). — Linnut-vuosikirja 2004: 57-62.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2004: Sisämaan seurantapyynti 2003 – poikastuotto jäi keskinkertaiseksi (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2003). — Linnut-vuosikirja 2003: 73-78.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Valkama, J. 2003: Sisämaan seurantapyynti 2002 – pesinnät onnistuivat erinomaisesti (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2002). — Linnut-vuosikirja 2002: 98-102.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Saurola, P. 2002: Sisämaan seurantapyynti 2001 – aikuislintujen pyyntimäärät romahtivat (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2001). — Linnut-vuosikirja 2001: 75-80.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Saurola, P. 2001: Sisämaan seurantapyynti 2000 – alituiset sateet heikensivät pesimistulosta (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 2000). — Linnut-vuosikirja 2000: 75-81.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Saurola, P. 1999: Sisämaan seurantapyynti 1999 – sää suosi pesintöjä (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 1999). — Linnut-vuosikirja 1999: 57-66.
 • Haapala, J., Heikinheimo, M. & Saurola, P. 1998: Sisämaan seurantapyynti 1997-1998 (Summary: Constant Effort Ringing in Finland in 1998). — Linnut-vuosikirja 1998: 64-69.