Aphyllophoroid fungi of Finland

Suomen kääväkkäiden ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus

Heikki Kotiranta, Reima Saarenoksa & Ilkka Kytövuori 2009: Aphyllophoroid fungi of Finland. A check-list with ecology, distribution, and threat categories. (Suomen kääväkkäiden ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus.) Norrlinia 19: 1-223. ISSN 0780-3214. ISBN 978-952-10-5310-8. The book is sold out. Kirja on loppuunmyyty.

In this book the known 980 aphyllophoroid fungi, including the 89 new taxa for Finland, are listed with Finnish and Swedish common names, IUCN threat categories, habitats, life strategies, literature and distribution maps with abundances.

Most of the species grow in various kinds of forests (848 species, 86.5 %) followed by cultural habitats (84, 8.6 %). The Southern boreal zone has the highest number of species (812 species, 83 %), followed by the Hemiboreal zone (787 species, 80.3 %). Most of the species (698 species, 71.2 %) belong to the Least Concern (LC) category, followed by the Near Threatened (NT) species (85, 8.7 %).

Five new combinations are proposed: Postia immitis (Peck) Niemelä comb. novaPostia parva (Renvall) Renvall comb. novaSteccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. & Saaren. comb. novaOligoporus romellii (Pieri & Rivoire) Niemelä comb. nova, and Oligoporus davidae (Pieri & Rivoire) Niemelä comb. nova.


Suomen tunnettu kääväkäslajisto käsittää 980 lajia, joista 89 esitetään Suomelle uusina. Luettelossa on kunkin lajin suomalainen ja ruotsalainen nimi, kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisluokka, tiedot elinympäristöistä ja elintavoista, levinneisyyskartat yleisyyksineen ja kirjallisuusviitteitä.

Suurin osa lajeista kasvaa metsissä (86.5 %) ja toiseksi runsaslajisimman elinympäristön muodostavat erilaiset kulttuurikasvupaikat (8.6 %). Eteläboreaalinen vyöhyke on runsaslajisin (83 %) ennen hemiboreaalista vyöhykettä (80.3 %). Suurin osa lajeista (71.2 %) on elinvoimaisia, LC, ja toiseksi suurin ryhmä ovat silmälläpidettävät, NT (8.7 %).

Viisi uutta kombinaatiota esitetään: Postia immitis (Peck) Niemelä, Postia parva (Renvall) Renvall, Steccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. & Saaren., Oligoporus romellii (Pieri & Rivoire) Niemelä ja Oligoporus davidae (Pieri & Rivoire) Niemelä.