Sisämaan seurantapyynti

Verkkorengastajille suunnattu seurantaohjelma SSP (Sisämaan SeurantaPyynti) hyödyntää vakioidun verkkopyynnin tuloksia yleisimpien varpuslintulajiemme seurannassa. SSP täydentää linja- ja pistelaskentojen antamaa kuvaa verkkopyyntilajistoomme kuuluvien lajien kannanmuutoksista. Sillä saadaan arvokasta tietoa myös pesäpoikasvaiheen jälkeisestä poikastuotosta, josta muut seurantaohjelmat eivät kerro mitään. Lisäksi aikuislinnuista saatuja kontrolleja käytetään kuolevuuden arvioinnissa, jota ei juuri voida selvittää muiden vakioitujen seurantojen avulla. Projekti alkoi vuonna 1986.

Käytännössä SSP sujuu näin: rengastaja virittää itse valitsemansa vakiomäärän verkkoja itse valitsemalleen vakiopaikalle maksimissaan kahtenatoista ja minimissään kuutena päivänä, tasaisesti toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Jokainen voi mielensä mukaan valita pyyntiin liittyvät vakioinnit, joita tulee kuitenkin noudattaa vuodesta toiseen.

SSP on sovellettu sellaisenaan Suomen olosuhteisiin Iso-Britanniasta, jossa vuonna 1981 alkaneen projektin Constant Effort Sites (CES) puitteissa lintuja rengastetaan nykyisin jo yli 130 pyyntipaikalla. Suomen lisäksi samantyyppinen pyynti on käynnistetty myös Hollannissa, Ranskassa ja Ruotsissa. Pohjois-Amerikan vastaavaan MAPS-seurantaohjelmassa on mukana jo yli 400 pyyntipaikkaa. EURINGin tavoitteena on laajentaa CES koko Euroopan kattavaksi seurantaohjelmaksi. Vuosittain seurantapyyntiin osallistuvia paikkoja on Suomessa ollut noin 30 pyyntipaikalla, jotka painottuvat pitkälti Etelä-Suomeen. Pyyntiin osallistuu vuosittain n. 50 rengastajaa. Tilaa olisi useammallekin paikalle ja rengastajalle!

Osallistuaksesi sisämaan seurantapyyntiin, ota yhteys rengastustoimistoon. SSP:n ajankohtaiset lomakkeet ja ohjeistuksen löydät rengastajien tiedostojakelusta.

Sisämaan seurantapyynnin raportit: 2021, 2019, 2017, 2015, 2013, 2011, 2009