Regnskogsrummet

En skog som vimlar av liv

Regnskogen är som en pulserande storstad. På flera våningar lever flera miljoner arter i en snabb livstakt. Tätvuxna regnskogar är dunkla och endast få arter trivs på bottenskiktet. Växterna tävlar om ljuset genom att sträcka sig mot himlen.

Regnskogen runt omkring dig är en ung, ljus skog, som ännu är bara barnet. Här och i saintpauliarummet intill finns många bekanta rumsväxter, såsom finländarnas favoriter zamiakalla och saintpaulia. I hörnet av rummet finns även en växt som rytmiserar många finländares vardag och sociala liv.

Bekanta dig med rummets växter:

På högra sidan om korridoren hänger stryparfikusens (Ficus lutea) luftrötter. Luftrötterna har slingrat sig runt den vita stolpen.
Regnskogsrummet representerar en ung och ljus skog. I mitten på bilden växer en ståtlig skruvpalm.
På vänstra sidan om korridoren växer stryparfikusen. Fördjupningen på högra sidan har på 1800-talet fungerat som en vedugn.

Ge feedback om innehållet