Palmsalen

Nu har du kommit dit där pepparn växer!

I palmsalen finns många tropiska nyttoväxter som är märkta med gula skyltar. Hittar du till exempel pepparn, som är märkt med en gul skylt och som finns i närheten av en sittgrupp, eller kakaoträdet i mitten av rummet? Utrotningshotade arter är märkta med röda skyltar.

I palmsalen finns en evolutionsstig som börjar vid huvudingången och går motsols runt rummet. Evolutionsstigen visar bland annat hur de första landväxterna såg ut, bland hurdana växter dinosaurierna levde och varför blomväxterna i dag är kungarna av växtriket.

Palmsalen är det äldsta av växthusen och det färdigställdes år 1889. Växtbordens främre kanter i rummet är veterligen de första betongkonstruktionerna i Finland.

I de två statynischerna i rummets bakre vägg fanns det ugnar på 1800-talet. I ugnarna eldades ved för att värma upp växthusen. I dag värms växthusen med fjärrvärme.

Bekanta dig med rummets växter:

I de två statynischerna i rummets bakre vägg fanns det ugnar på 1800-talet.
Växtbordens främre kanter i rummet är veterligen de första betongkonstruktionerna i Finland.
Palmsalens fina spiraltrappa.
Man kan också röra sig med barnvagn i växthusen.

Ge feedback om innehållet