Vanlig bambu (Bambusa vulgaris)

Bambu är en mångsidig växt

Visste du att bambu egentligen är ett gräs som tillhör vedväxter? Bambun är känd för sin snabba tillväxt – även den här vanliga bambun växer som snabbast cirka en halv meter om dagen. En del bambuarter som tillhör jättebambusläktet växer upp till en meter om dagen! Ibland efter topphuggning får Högholmens småpandor och apor en festmåltid av vanlig bambu från Palmsalen.

Bambu är en verklig nyttoväxt. Bambu kan användas till byggnadsställningar, kärl, ätpinnar, möbler, vattenrör, musikinstrument och papper. Det går att äta bambuskott och tillverka textilier av bambufiber.

Bambu anses vara en hållbar och ekologisk råvara. Bambu växer snabbt, behöver relativt lite vatten och behöver inte behandlas med gödslingsmedel eller insektsgifter. Större bambuplantager anläggs dock ofta genom att förstöra ursprunglig skog. Framställningen av bambutextilier kräver en mängd kemikalier som är skadliga för både människor och andra organismer.

Lyckligtvis finns det lösningar: kemikalier från bambuindustrin kan återvinnas med hjälp av ny teknologi. Det behövs emellertid investeringar för att skaffa ny reningsutrustning i produktionsanläggningar.

Vi konsumenter har också ett stort ansvar: det lönar sig att välja en producent vars verksamhet är transparent och som tar hand om arbetstagarnas arbetsförhållanden och kemikaliernas återvinning. Bambu som har odlats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt är ett utmärkt materialval.

Enligt en berättelse lär bambun ha fått sitt namn av det smällande ljudet BAM BUU: när man bränner bambu expanderar luften inuti bambustjälkarna med ett smällande ljud.
Bambustjälken består av noder och internoder. I nodernas bas finns tillväxtområden vars cellvävnad kan dela sig. Detta “töjer” bambustjälken effektivt.
Ett nytt blad eller en ny gren påbörjar sin tillväxt från en nod.
Bambuns rötter förankrar stjälken vid marken.

Ge feedback om innehållet