Kannrankesläktet (Nepenthes spp.)

Gåtfulla jägare

I taket i victoriarummet hänger korgar där det växer köttätande växter som tillhör kannrankesläktet Nepenthes. Genom att äta kött kan växterna överleva i en i övrigt näringsfattig miljö eftersom de får de näringsämnen de behöver, särskilt kväve, från insekter som de fångar.

Kannor är fångstblad som lockar insekter i fällan. Under kannornas ”lock” finns körtlar som utsöndrar en doft som lockar insekter. Insekter som flyger till kannans hala öppning faller ner till botten av kannan där de drunknar. Den sura vätskan som finns i kannans botten innehåller enzymer som effektivt bryter ned insekterna. Människans magsäck innehåller liknande enzymer. Lockets uppgift är inte bara att utsöndra doft, utan också att förhindra att regnvattnet späder ut den sura vätskan i kannan.

De största växterna som tillhör kannrankesläktet kan ha fångstblad som är lika stora som människans huvud. Förutom insekter har det hittats rått- och grodskelett i dem.

Kannrankorna fångar insekter med sina specialiserade fångstblad.
Kannrankorna är epifyter, dvs. växter som lever utanpå andra växter. Genom att äta kött kan växterna överleva i en i övrigt näringsfattig miljö.
Torkade blomställningar och fångstblad.

Ge feedback om innehållet