Sahlbergia 20 (2014) lyhennelmät

Linkit PDF-julkaisuihin/links to PDF pages

Suomen Dacnusini-lajien luettelo (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae)

Koponen, M. and Vikberg, V.: Suomen Dacnusini-lajien luettelo (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) – Sahlbergia 20(1): 2–27. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

163 species of the tribe Dacnusini are listed from Finland. Of them 147 species are recorded as new to Finnish fauna.


Longitarsus pratensis (Panzer) -ryhmän lajit Suomessa (Coleoptera: Chrysomelidae)

Rutanen, I. and Martikainen, P.: Longitarsus pratensis (Panzer) -ryhmän lajit Suomessa (Coleoptera: Chrysomelidae) – Sahlbergia 20(1): 28–35. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

The species group of Longitarsus pratensis includes three species in Finland: L. pratensis (Panzer, 1794), L. reichei (Allard, 1860) and L. lewisii Baly, 1874. Caused by the unwarranted synonymy of two of these species, only one species, L. pratensis, was represented in the old collections. Revision of the materials of Finnish collections showed that a large part of the individuals identified as L. pratensis actually belonged to the closely related species L. reichei. The third species, L. lewisii, is most likely a rather new incomer, as it was not at all represented in the old collections. In Finland, L. reichei and L. lewisii are mostly found on Plantago major, whereas the preferred host plant of L. pratensis is Plantago lanceolata. Altogether 474 individuals of museum collections and of some private collections were determined. The distribution of the species is presented with maps. A key for identification of the species is given and the biology of the species is shortly treated.


Host fungus of Agathomyia sexmaculata (Diptera: Platypezidae) and notes on breeding biology

Reemer, M., Ståhls, G. and Rättel, E.: Host fungus of Agathomyia sexmaculata (Diptera: Platypezidae) and notes on breeding biology – Sahlbergia 20(1): 36–41. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Bjerkandera fumosa is reported as a host fungus for Agathomyia sexmaculata (von Roser, 1840) (Diptera: Platypezidae), based on observations in Finland and the Netherlands. In Finland, larvae were collected from this fungus and their DNA-barcodes were found to match those of adult specimens of Agathomyia sexmaculata. In the Netherlands, oviposition by A. sexmaculata on B. fumosa was observed and adult specimens were reared from this fungus. Details on the larval development are given, the larval and pupal morphology are described, and differences with other known Agathomyia larvae are given. Bjerkandera fumosa ilmoitetaan lattajalkakärpäslajin Agathomyia sexmaculata (von Roser, 1840) (Diptera: Platypezidae) isäntäsieneksi. Tämä perustuu havaintoihin Suomesta ja Alankomaista. Lajin toukkia kerättiin Suomesta, ja niiden DNA-viivakoodi osoittautui identtiseksi tämän lajin aikuisyksilöiden kanssa. Alankomaissa on myös havittu naaraiden munivan tälle kääpälajille, ja sitä on myös onnistuttu kasvattamaan. Toukan kehitys kuvaillaan, ja toukan sekä kotelon morfologia kuvataan ja verrataan suvun muihin lajeihin.


Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine (Hymenoptera: Crabronidae), Fennoskandialle uusi petopistiäislaji

Paukkunen, J.: Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine (Hymenoptera: Crabronidae), Fennoskandialle uusi petopistiäislaji – Sahlbergia 20(1): 42–45. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

A male of Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807 was found by the author from Kuytezha, Republic of Karelia, Russia, in July 2013. This is the first observation of the species from Fennoscandia. The nearest earlier records are from St. Petersburg and Estonia. Four specimens were also collected from the Arkhangelsk Oblast (near Rovdino) in July 2013 by the author.


Mesipistiäinen Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) (Apoidea: Megachilidae) löydetty Suomesta [A new bee, Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) (Apoidea: Megachilidae), found from Finland.]

Raekunnas, M.: Mesipistiäinen Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) (Apoidea: Megachilidae) löydetty Suomesta [A new bee, Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) (Apoidea: Megachilidae), found from Finland.] – Sahlbergia 20(1): 46–47. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

The bee species Hoplitis leucomelana (Kirby 1802) is reported as new to Finland on the basis of one male collected by the author in 2011. The specimen was found on a warm dry meadow in Joutseno Anola in eastern Finland. The distinguishing characters of H. leucomelana are compared with H. claviventris. Nesting and feeding habits of the species are described. The distribution of H. leucomelana extends from North Africa through Europe to Siberia. The closest records are from southern Sweden and Estonia.


Macrophya erythrocnema Costa ja sitä eniten muistuttavat lajit (Hymenoptera Symphyta, Tenthredinidae)

Teräs, I. and Viitasaari, M.: Macrophya erythrocnema Costa ja sitä eniten muistuttavat lajit (Hymenoptera Symphyta, Tenthredinidae) – Sahlbergia 20(1): 48–52. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

One female of Macrophya erythrocnema Costa, 1859, was found on 17.VI.2006 in southeastern Finland, South Savo: Joutseno, Jänhiälä. This is the first Finnish specimen of M. erythrocnema, but in 1943, two females have been found in Olonets (Aunus) Karelia, Prääsä and Velik. niva (now in Russian Karelia). In North Europe, there are three species of Macrophya with the legs partly red and the abdomen completely without red pattern, namely M. erythrocnema, M. punctumalbum (Linnaeus, 1767) and M. sanguinolenta (Gmelin, 1790); the differences between these species are presented.


En vacker och utförlig monografi om Nordens myror och getingar [book review]

Vepsäläinen, K.: En vacker och utförlig monografi om Nordens myror och getingar [book review] – Sahlbergia 20(1): 53–55. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273


On Torymus chloromerus (Walker) and some related species (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae)

Vikberg, V.: On Torymus chloromerus (Walker) and some related species (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae) – Sahlbergia 20(1): 56–75. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Torymus euphorbiae (Walker, 1833), T. micropterus (Walker, 1833), T. abbreviatus Boheman, 1834 (= T. hieracii Mayr 1874, syn. nov.), T. campanulae Cameron, 1880, and T. tilicola Ruschka, 1921, which were earlier considered as synonyms of Torymus chloromerus (Walker, 1833), are regarded as distinct species. Their lectotypes were examined and described. A new taxonomic character for separating species of Torymus is the colour of the transepisternal line on the lower mesepisternum; it is purple in T. chloromerus, T. abbreviatus, T. campanulae, and T. tilicola, but the purple colour is absent in T. euphorbiae and T. micropterus. A key is presented for the females of the species. Torymus tilicola is a new species to the fauna of Finland.

Loistokiilukaisten (Torymidae) heimossa suurin suku Suomessa on Torymus Dalman. Tämän suvun Euroopan lajien revisiossa Torymus chloromerus (Walker) kuvataan yleiseksi polyfagiksi lajiksi. Sen isänniksi mainitaan Urophora-suvun kärpästen lisäksi monta äkämäsääskeä ja monta äkämäpistiäistä, ja nämä isännät aiheuttavat äkämiä sekä ruohoissa että puissa. Revision tekijät (Graham & Gijswijt 1998) itsekin hieman epäilevät näin laajaa isäntävalikoimaa ja pitävät lisätutkimuksia tarpeellisena. Lajin synonyymeinä mainitaan kymmenen muuta lajia. Näiden tyyppejä tutkittiin nyt tarkemmin uudestaan ja tällöin löytyikin yksi uusi tuntomerkki, joka jakaa lajit kahteen ryhmään. Keskirinnan sivulla voi olla pitkittäinen purppuranpunainen juova tai punainen väri puuttuu. Viisi aiemmin synonyymina pidettyä lajia nostetaan nyt omiksi lajeiksi. Vikberg (2005) kirjoitti tässä lehdessä orakärpäsen loisista, jolloin hän totesi että orakärpäsestä kasvatettu Torymus chloromerus eroaa sarjakeltanon varren Aulacidea hieracii -äkämäpistiäisestä kasvatetusta saman suvun lajista. Tästä jälkimmäisestä lajista on useasti käytetty nimeä Torymus hieracii Mayr, mutta tyyppien tutkimus osoitti, että lajin vanhin nimi on Torymus abbreviatus Boheman. Torymus tilicola Ruschka on kasvatettu maalle uutena lajina Turengissa äkämäsääsken Contarinia tiliarum (Kieffer) äkämistä puistolehmukselta.


Identification of the Finnish species of Paragus Latreille, 1804 subgenus Pandasyopthalmus Stuckenberg, 1954 (Diptera, Syrphidae)

Haarto, A.: Identification of the Finnish species of Paragus Latreille, 1804 subgenus Pandasyopthalmus Stuckenberg, 1954 (Diptera, Syrphidae) – Sahlbergia 20(2): 2–5. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

The differential diagnostics for the Paragus females of the Finnish species of the subgenus Pandasyopthalmus are presented. The distributional range and the frequency of the species are discussed.

Paragus constrictus ilmoitettiin Suomelle uutena vuonna 2013. Samana vuonna Ali Karhu löysi Liperistä lajin runsaan esiintymän, josta kerättyjen yksilöiden perusteella kuvataan lajien P. constrictus ja P. tibialis naaraiden väliset erot. Alasukuun Pandasyothalmus kuuluvista lajeista Suomesta on tavattu myös P. haemorrhous. Kaikkien kolmen lajin koiraat määritetään yleensä genitaalien avulla. Naaraat ja myös koiraat voidaan kuitenkin määrittää myös takaruumiin karvojen värien ja asentojen avulla. Paragus haemorrhous on lajeista laajimmalle levinnyt. Lajia P. tibialis on pidetty lajeista yleisimpänä, mutta täksi lajiksi aikaisemmin määritetyistä yksilöistä osa on osoittautunut kuuluvan lajeihin P. haemorrhous ja P. constrictus. Siten erityisesti lajien P. tibialis ja P. constrictus levinneisyysalueesta ja yleisyydestä Suomessa tarvitaan lisää tietoa. Lajin P. constrictus elinympäristöjä Suomessa ovat lämpimät hiekkaiset alueet.


Platycheirus modestus Ide, 1926 (Diptera, Syrphidae) new to the Palearctic region

Haarto, A.: Platycheirus modestus Ide, 1926 (Diptera, Syrphidae) new to the Palearctic region – Sahlbergia 20(2): 6–8. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Platycheirus modestus Ide, 1926 is reported as new to the Finnish fauna and also as new to the Palearctic region. Information about the determination of the species is presented.

Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kesäretkellä 2008 Tornioon löytyi Suomelle ja Palearktiselle alueelle uusi kukkakärpäslaji Platycheirus modestus Ide, 1926. Laji kuuluu P. clypeatus -ryhmään, jonka lajeilla naama on litteä ja etusääri ja -nilkka ovat leventyneet. Lajilta puuttuu etureiden tyvestä valkoisten karvojen muodostama tupsu, jollainen on kaikilla muilla ryhmän luoteiseuroopalaisilla lajeilla paitsi lajilla P. scambus. Laji P. modestus erotetaan anepisternumin pitkien kiharaisten karvojen ja lähes kokonaan keltaisen takaruumin avulla lajista P. scambus. Kaikilla clypeatus -ryhmän lajeilla on etunilkan ensimmäisten jaokkeiden alapuolella erilainen kuviointi, jonka avulla ryhmän lajit voidaan tunnistaa.


New data on genus Callomyia of Finland (Diptera: Platypezidae)

Ståhls, G., Rättel, E. and Miettinen, O.: New data on genus Callomyia of Finland (Diptera: Platypezidae) – Sahlbergia 20(2): 9–12. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

The species Callomyia krivosheinae Shatalkin (Diptera: Platypezidae: Callomyinae) is reported as new to Finland and Europe. A host fungus genus, Phanerochaete (Polyporales, Phanerochaetaceae), is reported for the first time for Callomyia based on observations in Finland. The following host records are observed: Callomyia amoena Meigen was found on Phanerochaete sordida and P. velutina, C. krivosheinae on P. sanguinea and P. velutina, and C. speciosa Meigen on P. sanguinea and P. sordida. DNA identification was used for veryfying the field sampled unknown Callomyia larvae with the correct Callomyia taxon.

Lattakärpäslaji Callomyia krivosheinae Shatalkin (Diptera: Platypezidae: Callomyinae) ilmoitetaan Suomelle ja Euroopalle uutena. Sienisuku Phanerochaete (Polyporales, Phanerochaetaceae) todetaan suomalaishavaintojen perusteella ensi kertaa Callomyia-suvun ravintosieneksi. Seuraavat uudet isäntähavainnot ilmoitetaan: Callomyia amoena Meigen havaittiin lajeilla Phanerochaete sordida ja P. velutina, C. krivosheinae lajeilla P. sanguinea ja P. velutina, C. speciosa Meigen lajeilla P. sanguinea and P. sordida. Lajimääritykset varmistettiin DNA-menetelmin maastosta löydetyille tuntemattomille Callomyia-toukille.


Mallota tricolor Loew, 1871 – Kirjosurri Suomesta (Diptera, Syrphidae)

Raekunnas, M. and Kerppola, S.: Mallota tricolor Loew, 1871 – Kirjosurri Suomesta (Diptera, Syrphidae) – Sahlbergia 20(2): 13–15. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Hoverfly species Mallota tricolor Loew, 1871 is reported as new to Finland on the basis of two females. The first one was collected from an old willow trunk (Salix alba x fragilis) with a net in 1977. This specimen is deposited in the Natuurmuseum Brabant in Tilburg, The Netherlands. The second one was collected with a window trap in 2013. The trap was installed on a trunk of an old aspen (Populus tremula). The specimen is deposited in the private collection of MR. The former distribution area of this rare species includes Lithuania, Poland, Germany (posibly extinct), Belarus, the European and Asian parts of Russia, through Siberia to Kamchatka peninsula.


Suomen loikkakiilupistäiset (Hymenoptera, Chlacidoidea, Eupelmidae) [Check list of the species of Eupelmidae in Finland]

Koponen, M. and Vikberg, V.: Suomen loikkakiilupistäiset (Hymenoptera, Chlacidoidea, Eupelmidae) [Check list of the species of Eupelmidae in Finland] – Sahlbergia 20(2): 16–18. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

11 species of Eupelmidae are listed from Finland. Eusandalum elongatum (Ruschka, 1921), Calosota obscura Ruschka, 1921 and Eupelmus annulatus Nees, 1834 are recorded as new to Finnish fauna. Calosota obscura is recorded also a new to Estonia.


Kuusi Suomelle uutta kovakuoriaislajia

Pentinsaari, M.: Kuusi Suomelle uutta kovakuoriaislajia – Sahlbergia 20(2): 19–21. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Six species of Coleoptera are reported as new to the Finnish fauna based on specimens collected by the author during a period of eight years (2005–2012). These include Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) (Carabidae), Dryops luridus (Erichson, 1847) (Dryopidae), Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) (Chrysomelidae) and three species of Staphylinidae: Anthobium unicolor (Marsham, 1802), Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) and Achenium humile (Nicolai, 1822).

Tässä lyhyessä tiedonannossa ilmoitan kuusi Suomelle uutta kovakuoriaislajia. Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) (Carabidae), Dryops luridus (Erichson, 1847) (Dryopidae), Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) (Chrysomelidae) sekä kolme lyhytsiipislajia (Staphylinidae): Anthobium unicolor (Marsham, 1802), Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) ja Achenium humile (Nicolai, 1822) löytyivät eri puolilta Etelä-Suomea vuosien 2005–2012 aikana.


Suomen epelikiilupistiäiset (Hymenoptera, Chalcidoidea, Aphelinidae) ja kahden siitä erotetun heimon lajit

Koponen, M. and Vikberg, V.: Suomen epelikiilupistiäiset (Hymenoptera, Chalcidoidea, Aphelinidae) ja kahden siitä erotetun heimon lajit – Sahlbergia 20(2): 22–27. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

34 species of the families Aphelinidae, Azotidae and Eriaporidae are listed from Finland. 11 species are recorded as new to Finnish fauna. Of them Encarsia lutea (Masi, 1909) was reared in Ta: Janakkala, Suurisuo, ex Calluneyroides callunae (Ossiannilsson, 1947) on Calluna vulgaris.


Pussikkaista (Lepidoptera: Psychidae) sekä kaakonlasisiivestä (Sesiidae) kasvatettuja kiilupistiäisiä Suomesta (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Vuola, M. and Vikberg, V.: Pussikkaista (Lepidoptera: Psychidae) sekä kaakonlasisiivestä (Sesiidae) kasvatettuja kiilupistiäisiä Suomesta (Hymenoptera: Chalcidoidea) – Sahlbergia 20(2): 28–31. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

Elasmus flabellatus (Fonscolombe, 1832) (Chalcidoidea: Eulophidae) was reared from Canephora hirsuta (Poda) in Uusimaa: Tuusula and from Pachytelia villosella (Ochsenheimer) (Lepidoptera: Psychidae) in South Bothnia: Närpiö and Sompio Lapland: Sodankylä. In Närpiö from six psychid larvae 411 specimens of Elasmus were reared and 80 of them were males (this percentage of males 19). Dibrachys microgastri (Bouché, 1834) (Chalcidoidea: Pteromalidae) was reared from Talephoria tubulosa (Retzius) (Lepidoptera: Psychidae) in Kainuu: Vuolijoki. Cyclogastrella simplex (Walker, 1834) (Chalcidoidea: Pteromalidae) was reared from Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer) (Lepidoptera: Sesiidae) in Varsinais-Suomi: Turku.


Ischnodes sibiricus Tsherepanov, 1966 (Coleoptera, Elateridae) found in Russian Karelia

Martikainen, P., Humala, A. and Polevoi, A.: Ischnodes sibiricus Tsherepanov, 1966 (Coleoptera, Elateridae) found in Russian Karelia – Sahlbergia 20(2): 32–34. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

We collected three specimens of Ischnodes sibiricus Tsherepanov, 1966 from Kivach Nature Reserve in 1998. The beetles were caught using large trunk window traps attached to large, dead aspen-trees (Populus tremula L.). I. sibiricus was originally described from Western Siberia, and the only previous record from Europe is from Udmurtia, located ca. 1000 km east of Kivach. The available information suggests that I. sibiricus develops in the decaying wood of dead trees and in the hollows of living trees, and it may prefer large deciduous trees.


Renaming weevils (Coleoptera: Curculionoidea) [Uusia nimiä kärsäkkäille, Nya vivelnamn]

Silfverberg, H.: Renaming weevils (Coleoptera: Curculionoidea) [Uusia nimiä kärsäkkäille, Nya vivelnamn] – Sahlbergia 20(2): 35–38. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273

The differences in Curculionoidea between Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae (Silfverberg 2010) and the new Palaearctic catalogue one are listed.

Äskettäin ilmestyneiden palearktisen alueen kovakuoriaisluettelon kärsäkäsosien nimistö poikkeaa monessa kohtaa siitä, mitä käytettiin viimeisimmässä Pohjois-Euroopan kovakuoriaisluettelossa. Usein erot johtuvat sukujen erilaisesta rajaamisista, mutta myös lajinimien tulkinta voi erota. Tässä esitetään havaitut erot, lukuunottamatta nirppuja, joista vastaava esitys jo on julkaistu.

Den palearktiska skalbaggskatalogens viveldelar har nyligen kommit ut, och där förekommer på många ställen namn på arterna, som skiljer sig från vad som användes i den senaste nordeuropeiska skalbaggskatalogen. Skillnaderna kan bero på olika avgränsning av släktena, men ställvis också på olika tolkning av artnamnet. Här presenteras de noterade olikheterna, utom för spetsvivlarna, för vilka en sådan översikt redan har publicerats.


Changes and additions to Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscanidae, Daniae et Baltiae

Silfverberg, H.: Changes and additions to Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscanidae, Daniae et Baltiae – Sahlbergia 20(2): 39–53. Helsinki, Finland, ISSN 1237–3273