De resandes träd (Ravenala madagascariensis)

Ryggsäcksresenärens räddning

Denna ståtliga art kommer från Madagaskar, men den odlas i dag som prydnadsväxt nästan överallt i tropikerna.

Det finns två olika berättelser om hur de resandes träd har fått sitt namn. Enligt den första hittar en törstig vandrare vatten vid basen av växten eftersom vatten samlas upp i dess bladskaft (det är helt sant!). Enligt den andra berättelsen står den solfjäderliknande form som trädens blad bildar nästan alltid i öst-västlig riktning. Vilsekomna resande kan alltså använda växten som kompass. De resandes träd som finns i örummet har ändå alltid vuxit i något olika riktningar (mycket sannolikt även många vilda exemplar gör det), så vi rekommenderar varmt att använda en kompass på vandringsturer på Madagaskar.

Blommorna i de resandes träd producerar nektar som är makiers och särskilt svartvita variers (Varecia variegata) favoritföda. Svartvit vari är den viktigaste pollinatören för de resandes träd och samtidigt är den också världens största pollinatör! Den stoppar sitt huvud djupt i blomman för att nå fram till nektarn. På dess nos finns pollen från en annan blomma. När den dricker nektar överförs pollen från nosen till pistillmärket och blomman pollineras.

De resandes träd hör till papegojblomsväxterna (Strelitziaceae).
Vatten samlas upp i trädets bladskafter.
Svartvita varin (Varecia variegata) dricker nektar från de resandes träd och är således en viktig pollinatör för trädet.
Bild: Wikimedia Commons, jo-h, CC BY-SA 2.0

Ge feedback om innehållet